بسم الله الرحمن الرحيم

 

“Müslümanların Tek Bir Ümmet” Olması

Kitap ve Sünnete Göre

Olmazsa Olmazlardandır

 

Bu konuyu şu başlıklar altında inceleyeceğiz inşaallah:

1-“Ümmet” kelimesinin anlamı

2-Müslümanların “Ümmet” olmalarını talep eden, o ümmetin özelliklerini bildiren ve ümmet olarak kalma yolunu açıklayan Allahu Teala’dır

3-Müslümanlar için “ümmet” olmak; “olmazsa olmaz”lardandır

 

1-)“Ümmet” kelimesinin anlamı

Sözlükte; “yönelmek, kastetmek; öne geçmek, imam olmak” manalarındaki أم - “emm” kökünden türeyen  أمة – “ümmet” kelimesi; “kendilerine resul gönderilmiş topluluk, kavim, her kabileden bir grup insan, her canlı cinsi, bütün iyilikleri şahsında toplamış kişi veya kendisine uyulan önder” gibi anlamlara gelir [1]

Râgıb el-İsfahânî “ümmeti”; “aynı dine inanma, aynı zamanda yaşama veya aynı mekânda bulunma gibi önemli bir unsurda toplanan gruplar” diye a&

[.....]
DEVAMINI OKU

SÖYLEŞİ

Devamını Oku

“MÜSLÜMANLARIN TEK BIR ÜMMET” OLMASI OLMAZSA OLMAZLARDANDIR

Devamını Oku

GÜNCELLEME GİBİ SÖYLEM VE EYLEMLER İLE İSLÂM’I DEĞİŞTİRMEK GAYRETLERİNE REDDİYE

Devamını Oku

CİHAD KAVRAMI VE KAPSAMI

Devamını Oku
Sünnet’in İnkârı, Târihselcilik ve Deizm

Devamını Oku

Sünnet Kur’ân’ın İçinde mi, Dışında mı

Devamını Oku

Kur’ân İle Sünnet’in Arasını Ayırmak

Devamını Oku

Kur’ân ve Sünnet

Devamını Oku
BİR BABANIN KIZINA NASİHATI

Devamını Oku

KADININ ASIL SORUMLULUK ALANI EVİDİR BAZI İTİRAZ VE İSTİFHAMLARA CEVAPLAR

Devamını Oku