Kur'an öğreniyorum

Kur’an harflerinin okunuşlarını öğrenelim!
ELİFBA Resimli Anlatım Bütün dünya dilleri içinde okunması en kolay kitap hiç
şüphesiz Kur’an’dır. Kur’an’ın kendine has bir dili ve alfabesi vardır. Biz buna
“Kur’an Alfabesi” diyoruz.
Kur’an harflerini öğrenmek ve yazmak çok kolaydır. Zor olan bu harflerin
telaffuzu ağızdan çıkış şeklidir.
Kur’an harflerini öğrenmek ve Kur’an’ı okuyabilmek için bu harflerin Türkçe
alfabesindeki karşılıklarını ve okunuş şekillerini de bilmemiz gerekmektedir. Çünkü;
Kur’an harflerinden bazılarının okunuş şekilleri ve sesleri Türkçedekinden farklıdır.
Hatta bu harfler içinde Türkçede sesi bulunmayanlar ve Türkçe alfabede olmayan
harfler de vardır.
Onun için biz Kur’an harflerini mümkün olduğu kadar ağzımızdan çıkışlarına
(mahrece) göre işaret ederek açıklamaya çalışacağız. İşte tek tek Kur’an harflerinin
okunuşları :
Harekeler...
Kur’an harfleri içinde sesli harf yoktur. Onun için bu harflerin okunuşunu ancak
harekeler ve bazı özel işaretler sağlar.
Şimdi biz elifbamızın bu sayfasından sonraki sayfalarda harekelerden başlayarak
konuları “Cezim Şedde Tenvîn Med harfleri Belirlilik Takısı Mukatta Harfleri ve He’nin
Okunuşu”nu tek tek tanıtmaya çalışacağız.
Harekeler üç çeşittir. Bunlar üstün esre ve ötre diyerek isimlendirirler. Kur’an
harflerinde Türkçedeki (a e i u ü) sesli harflerin yerini üstün esre ötre harekeleri alır.
Bu harekeler harfi Türkçedeki gibi kısa okuturlar.

Üstün; harfin üstüne konan sola eğik bir çizgidir. İnce harflere “e” kalın harflere ise
“a” sesi verir.

Esre; harfin altına konan sola eğik bir çizgidir. İnce harflere “i” kalın harflere ise “ı”
sesi verir.

Ötre; küçük “vâv” harfine benzer ve harfin üstüne konur. İnce harflere “u-ü”arası
bir ses kalın harflere ise “u” sesi verir.
__________________

   

 

 


      

   

 
 
 
Share Button
AddThis Social Bookmark Button

Ek Bilgi