Rızıkla İlgili Âyet-i Kerime'ler

 

Allah, Dilediğine Hesapsız Rızık Verir: Bakara, 212; Al-i İmran, 27, 37; Kasas, 79-82; Ankebut, 62;   Şura, 19.

Allah, Rızkı Daraltır veya Genişletir: Bakara, 245; Ra'd, 26; İsra, 30; Kasas, 82; Ankebut, 62; Rum, 37; Sebe'36, 39; Zümer, 52; Şura, 12, 27; Mülk, 21.

Rızkı Veren Allah'tır: Yunus, 31; Hicr, 21; Ankebut, 17, 61; Rum, 40; Sebe',24, 39; Fatır, 3; Zariyat, 58.

Rızık Konusunda Kimi kiminden Farklıdır: Nahl, 71; İsra, 21; Şura, 27; Zuhruf, 32.

Allah, Bütün Canlıların Rızkını Verir: Hud, 6.

Rızık Verenlerin En Hayırlısı Allah'tır: Hacc, 58; Mü'minun, 72; Cum'a, 11.

Allah, En Temiz Nimetlerden Rızıklandırır: Mü'min, 64.

Allah, Cimrilik Etmeyenlere Bol Rızık Verir: Bakara, 268.

Yer Üzerinde Rızık Sebepleri Yaratılmıştır: Hıcr, 20.

Rızık Endişesi, Hakka Davet Görevine Engel Olamaz: Taha, 132.

Yağmurla Gökten Rızık İner: Zariyat. 22.

Rızık Aramak: Cum'a, 10.

m- Rızkın Bolluğu ve Darlığında, İbretler Vardır: Zümer, 52

n- Yaratılan Her Şeyin İnsan İçin Olmasında İbretler Vardır: Casiye, 13

Rızık Endişesi, Tebliğ Görevine Engel Olamaz: Taha, 132

Zenginliği Veren Allah'tır: Necm, 48

Zenginlik Bir Üstünlük Sebebi Değildir: En'am, 52-53

Mal, Zenginler Arasında Dolaşan Bir Servet Olamaz: Haşr, 7.

Kâfirler, Mal Gururuna Kapılırlar: En'am, 52-53; A'raf, 49; Hud, 27; Kehf, 28; Şuara, 106-114

Cahil ve Gururlu Zenginler: Alak, 6-7, 12

Mal, Fitne ve İmtihan Sebebidir: Enfal, 28; Teğabün, 15.

Fakir Düşmekte Hikmet Vardır: En'am, 42, Tevbe, 28.

Rızık Konusunda Kimi Kiminden Farklıdır: Nahl, 71; İsra, 21; Şura, 27; Zuhruf, 32.

Zengin Fakir Ayrımı Yoktur: En'am, 52-53.