Rızıkla İlgili Hadis-i Şerif Kaynakları

 

(Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, İbrahim Canan, Akçağ Y.

–İlk rakam cilt; ikinci rakam sayfa numarasıdır.-)

a- Allah, sevdiği kulunu kendi besler: 12, 137

b- Bir kimsenin mukadder rızkına o rızkı elinde bulunduran mani olamaz: 11, 348

c- Rızık helal ve temiz olmalıdır: 14, 484

d- Rızık hususunda Allah'a tevekkül gerekir: 17, 579

e- Rızık hususunda yeise düşmemek: 17, 578

f- Rızık önceden takdir edilmiştir: 14, 15

g- Rızkı, kişiyi arar bulur: 17, 245.