Allah Affedicidir

 

Allah (cc)'ın bağışlaması, af ve mağfireti bol olduğu için, şirk dışında bütün günahları istediği kimseler için affedebileceğini beyan ediyor (4/Nisâ, 48). Bilindiği gibi İslâm'a iman etmek kendinden önceki bütün hataları siler. Allah'a şirk koşan müşrikler, yeniden iman ederlerse geçmiş günahları bağışlanır.

Rabimiz, mü'minlere tevbe ve af konusunda genişlik veriyor.

"Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar." (39/Zümer, 53). Bu bağışlamanın şartı da, şüphesiz ki tevbedir, günahtan vazgeçmektir, hatada ısrar etmemektir. Zâten takvâ sahibi mü'minler, bir hayâsızlık yaptıkları (günah işledikleri) zaman, Allah'ı hatırlayıp hemen tevbe ederler, günahta bile bile ısrarcı olmazlar (3/Âl-i İmrân, 135).