Kurbanın Mahiyeti, Vücubu ve Şer'î Hikmeti
Kurbanın Cinsi ve Kusurlu Olup Olmaması
Kurbanın Kesilme Vakti
Kurbanın Eti ve Derisi Üzerinde Yapılacak Şeyler
Akîka Kurbanı
Zebh, Zebiha ve Tezkiyenin Mahiyetleri
Etleri Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar
Kimlerin Boğazlayacağı Hayvanların Eti Yenir veya Yenmez
Meytenin Mahiyeti ve Hükmü
Avın Mahiyeti ve Caiz Oluşu
Nelerle Av Yapılır?
Av Hayvanında Aranılan Şartlar
Avla İlgili Çeşitli Meseleler