Cennet Vizeleri: Anne ve Baba

 

Şunu kesin biliyor olmalıyız: İslam bir dindir, bu dini var eden de Allah Teâlâ’dır. İslam asla bir kültür hareketi, bir devlet sistemi, bir ekol ya da benzeri şeylerle ifade edilemez. Bunu hepimiz bilir, itiraf ederiz, etmek zorundayız da.

Peki bu bilgimizin bizi götüreceği adres neresidir? İslam’ın bir evrensel kültür ve benzeri bir birikim olmasıyla Allah’ın dini olması arasında bizim izleyeceğimiz fark nedir?

Cevabımız doğudan batıya her yerde aynıdır:

İslam Allah’ın dini olduğu için onun üzerinde tek söz sahibi de Allah Teâlâ’dır. Bir tek kelimelik bir ilave veya eksiltme hiçbir şekilde mümkün değildir, olmamıştır da. Önceki dinlerin mensupları bir iki kelime ilave etmek veya çıkarmak gibi bir hatayı irtikâp edince ellerindeki dinin hükmü kaldırıldı. Zira Allah’ın dini bir tek kelimelik ilave bile kaldırmaz. Nelere inanılması gerektiği, nelerin yapılıp yapılamayacağı, ilk maddeden son maddeye kadar Allah Teâlâ tarafından Peygamberi Muhammed aleyhisselama öğretilmiş, o da bunları bize tebliğ etmiştir. Kıyamete kadar da bu din bu şekilde muhafaza edilecektir.

Müçtehitlerin ve âlimlerin onca söz hürriyetleri olmasına, hatta söz söylemeye teşvik edilmelerine rağmen Kur’an’a bir tek cümlelik ilaveleri olmamıştır, olamaz da. Olsaydı da onu hiçbir mü’min kabul etmezdi. Onların onca birikimi, kütüphaneleri dolduran eserleri sadece ‘söylenmiş olanı daha iyi izah etmeye yönelik gayretler’ dışında bir şey değildir. Kulların vazifesi onlara söylenmiş olanı anlamaya çalışmak, anladıklarının gereği ile de yaşamaktır.

İslam’ın din olarak ne olduğu ve ne olmadığı, birinci derecede Allah’ın kitabı Kur’an’dan anlaşılabilir. Tek bir satırında dahi tereddüdümüz olmayan Kur’an, Allah Teâlâ’dan indiği günkü gibi berrak bir görüntü ile önümüzdedir. Kur’an’a müracaat edildiğinde yoruma gerek bırakmayacak şekilde maksat anlaşılır.

İkinci derecede de Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri bizim için İslam’ın ne olduğunu beyan eden resmi bilgilerdir. Sahih ve sarih olan bütün hadisler bu maksadı tahakkuk ettirir.

Bu değerlendirmenin ardından şu bilgiyi net bir şekilde dillendirebiliriz:
Kur’an ve hadisler, iman, ibadet, ahlâk ve Müslüman olmakla ilgili gerekenlerin tamamını ihtiva etmektedir. Kıyamete kadar da bu iki kaynağa Müslümanlık adına hiçbir ilave yapılamayacaktır. Müslümanlık, bu iki kaynağın yaşanmasından ibaret olarak kalacaktır. Bu iki kaynak dışındaki bilgiler ve uygulamalar ise ‘açıklama, güncelleme’ şeklinde yer bulmuş hususlardır.Anne baba konusunda bir Müslüman için hiçbir söze gerek bırakmayacak netlikteki kurallar, bizzat Kur’an ve hadislerin ele aldığı konulardandır.

Kur’an, Allah’a iman gibi birinci dereceden ve yokluğu diğerlerini yok hâle getirecek bir iman konusundan sonra ANNE BABAYA İYİ DAVRANMAYI ikinci emir olarak zikretmektedir. Hadislerde de bunu teyit eden onlarca ifade sahih ve sarih bir şekilde mevcuttur. Yani Kur’an ve hadisler, anne baba konusunu sıradan bir ahlâk konusu olarak görmemektedir. Bunun tabii bir sonucu olarak da Müslüman, anne babasına ait meseleleri, yöresel kültürü, çağdaş göreneği, ekonomik ve sosyal imkânlar gibi çizgileri aşabilen bir seviyede ele alır. Müslüman olmak, Kur’an gibi düşünmek, hadislerle konuşmak demektir.

Bir aile içinde anne babanın yeri, onlar ölünceye kadar sadece ANNE BABA olarak görülebilir. Onlar için yaşlanma diye bir şey yoktur. Ahirete iman eden bir insan için, onlar öldükten sonra bile hâlâ anne baba olarak otoritelerinin devam ettiğine iman etme mecburiyeti vardır. Bir çocuğun yaşı ne kadar ilerlerse ilerlesin, torun sahibi olduğu var sayılacak olsa bile o, annesinin babasının çocuğu olarak kalmak zorundadır. Anne baba önünde yaşlanmış olmak mümkün değildir. Akidemiz böyledir, anlayışımız budur.

İslam’ın kıyamete kadar değişmeden kalması ne anlama gelmektedir? İslam, Kur’an’da değişmeyecek ama ona iman edenlerin uygulamasında değişebilir diyebilir miyiz? Namazla ilgili hükümlerde bir farklılaştırma, zamana uyumlu hâle getirilme söz konusu olamayacağı gibi Medine’deki bir anne-baba ile kıyamete bir ay kala kutuplardaki bir anne-baba, Müslüman bir çocuğun gözünde aynı olmalıdır. İslam’ın değişmeyecek oluşuna iman budur. Değişmeme, kıyamete kadar sabit kalma, kâğıt üzerinde değil de iman ve uygulama pratiğinde olacaksa durum budur.

Elbette bu zikredilen durum kolay değildir. Bilhassa insanların kendi kabuklarına bile sığmadıkları, evlerimizin iki çocuklu küçük odacıklara dönüştürüldüğü, sofralarımıza oturanların tabak sayısının bile komşu etkisinde belirlendiği bir zamanda anne babanın ANA VE BABA otoritesi ile evlerimizde, yüreklerimizde yer bulabilmeleri zorlaşmaktadır. Evlenmeden önce nikâh şartı olarak annesiz babasız bir ev konuşulabiliyor ve bu da ayıplanmıyorsa, zamanın tabii bir gereği olarak görülebiliyorsa, kesinlikle ahiretimize yönelik bir meselede yokuşumuzun pek dik olduğu anlaşılır. Dik bir yokuş üzerindeyiz ama yokuşun sonunda Allah’ın rızası olduğundan hiçbir şüphemiz yoktur. Ucunda Allah’ın rızası olan hangi iş kolaydır ki?

Biz, ebeveyn konusunu, bütün çağları aşarak, hiçbir modern mantığa takılmadan Medine barakalarında anlayanlar gibi anlamaya mecburuz. Zira cennet istiyoruz. Kur’an’da cennet şartları gayet açık bir şekilde belirtilmiştir. O şartlardan biri de anne babaya hürmet ve itaat vazifesidir. Bu kadar açık, bu kadar net!

 

Nureddin YILDIZ

2012-05-28 

www.vahdethaber.com/haber/10786-cennet-vizeleri-anne-ve-baba.html

  

www.islamiyontem.net

Paylaş :
WhatsApp