Çocuğa vasiyet…

 

Bak evladım! Karun imtihanına tabi tutulduğun gün, yani servet ve mal sahipleri bütün ihtişamları ve debdebeleri ile karşına çıktığı gün, önünde iki yol olacak. Ya Karun’a ve servetine hayran olup, dünya hayatını arzulayanlar gibi, “Keşke Karun’a verilenin benzeri bizim de olsaydı. Hakikat şu ki O, çok büyük bir servet sahibidir” (Kasas, 79) diyenlerden olacaksın. Ya da kendilerine ilim verilen şuurlu mü’minler gibi Karun hayranlarına dönüp, “Yazıklar olsun size! İman edip iyi işler yapanlara göre Allah’ın mükâfatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir.” (Kasas, 80) diyenlerden olacaksın. Sakın ola Karun’a hayran olup namaz kılan kölelerden olmayasın evladım!

***

Bak evladım! Talut imtihanına tabi tutulduğun gün, yani Talut ordusunun sınandığı dünyalıklar nehri karşına çıktığı gün, önünde iki yol olacak. Ya bir avuç içmen gereken dünyalık nehirden kana kana içip, dizlerinin bağı çözülünce, “Bizim bugün, Calut ile ordusuna karşı duracak gücümüz ve takatimiz yok.” (Bakara, 249)  diyenlerden olacaksın. Ya da sadece Allah’a dayananlar gibi “Nice az topluluklar, Allah’ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmişlerdir. Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 249) diyenlerden olacaksın. Sakın ola dünyalıklardan kana kana, tıksıra tıksıra içip kalabalıklar karşısında dizlerinin bağı çözülenlerden olmayasın evladım!

***

Bak evladım! Ashab-ı Kehf imtihanına tabi tutulduğun gün, yani koltukların, makamların ve bürokrasinin çarklarıyla sınanacağın gün, önünde iki yol olacak. Ya kazanımlarını ve makamlarını kaybetmemek için sessiz kalıp dünyalıkların tadını çıkaranlardan olacaksın. Ya da hükümdarların, güç ve iktidar sahiplerinin önünde ayağa kalkıp, “Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz, O’ndan başkasına ilâh deyip tapmayız, yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz.” (Kehf, 14) diyerek haramlara, kul hakkına, mazlumun âhına bulaşarak bu makamlarda oturmaktansa, mağarada yaşamayı tercih ederim diyerek hakkı haykıran yiğitlerden olacaksın. Sakın ola birinci yolu tercih etmeyesin evladım!

***

Bak evladım! Habib-i Neccar imtihanına tabi tutulduğun gün, yani önüne hakka destek olup hakkı söyleme fırsatı çıktığı gün, önünde iki yol olacak. Ya sayılarının çokluğuna ve güçlerine rağmen hakkı desteklemeyip, susmayı tercih eden kalabalıklardan olacaksın. Ya da tek başına, bir başına da olsan hakka destek vermek için şehrin öteki ucundan koşarak gelen ve  “Ey kavmim, elçilere uyun,  sizden ücret istemeyenlere uyun, onlar, doğru ve hak yolu bulmuş kimselerdir” (Yasin, 21) diyen ve canı pahasına da olsa hakka destek veren yiğitlerden olacaksın. Sakın ola hakkı desteksiz bırakmayasın evladım!

 

***

Bak evladım! Züleyha imtihanına tabi tutulduğun gün, yani nefis ve şehvet imtihanı ile karşılaştığın gün, önünde iki yol olacak. Ya nefsinin, heva ve hevesinin peşinde bir günahtan bir günaha sürüklenenlerden olacaksın, ya da, “Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet ettikleri şeyden daha sevimlidir. Eğer sen, bunların tuzaklarını benden uzak tutmazsan, ben onların tuzağına düşerim ve cahillik edenlerden olurum” (Yusuf, 33) diyerek nefsinin ve şehvetinin dürtüleri karşısında Allah’a sığınan Yusuflardan (A.S.) olacaksın. Sakın ola nefsinin peşinden gitmeyesin evladım!

 

Abdülaziz Kıranşal

06/05/2018

milligazete.com.tr/makale/1538991/abdulaziz-kiransal/cocuga-vasiyet

www.islamiyontem.net

Paylaş :
WhatsApp