Kutlu Doğum Haftası Hurafedir

 

Bu yazıyı yazmaya mecbur kaldım. Öyle ki Türkiye’deki Müslümanların kahir ekseriyeti Kemalist etkiden bağımsız düşünemediği için İslâm’ın apokrif yorumu resmî din hâline gelmiş ve Diyanet İslâm’ın yakasını bırakmadan Osmanlı’da üretilen hurafeleri modernleştirmiş ve bunun yanında yeni bid’atları Müslümanların hissiyatına ilave ederek otoriter bir kurum olmanın rahatlığı içine girmiştir.

Sapkın Fatımî Devletinin Hristiyanlıktan etkilenerek Müslümanların Noel’iolarak ürettiği Mevlid seremonileri, Rafizî kaynağına bakılmadan Osmanlı’nın mutaassıpları tarafından kabul edilmişti. Mevlid Kandili öyle bir hâle geldi ki Şeair-i İslâmiyye’den kabul edildi. Özellikle 17. asırdan itibaren Osmanlı ülkelerinde hurafeler adeta din olarak benimsenmişti. Buna karşı çıkanlar ya isyancı kabul edilerek derdest edildi yahut sapkın olarak lanse edilerek siyaset edildi. Bu dönemden itibaren türbe kültü yeniden yükselişe geçti ve türbeden istimdat etme eylemi “vesile kabul etme” düsturundan mubah olarak görülürken buna karşı çıkan ve İslâm’ın orijinalitesini savunanlar tasavvuf düşmanı olarak görüldü ve farklı mezhep kurmakla itham edilerek ortadan kaldırıldı.

Tanzimat’tan itibaren yükselişe geçen Avrupalı olma hayalî, Cumhuriyet döneminde gerçekleşse de bu da fason bir Avrupalılığı doğurarak maneviyat düşmanlığında orijinal Avrupalı geride bırakıldı. Bunun yanında türbe kültü avama yasaklanırken Avrupaî mimaride inşa edilen tapınak türü mabetler yeni türbeler ilan edilerek ibadete açıldı. Böylece türbe kültü de reforma uğrayarak Avrupalılaştırıldı. Cumhuriyet dönemi, bir adım daha ileri giderek sanemleri yeniden mabut durumuna getirmek için Yunan mitolojisini esas aldı. Tabii ki bugün gelinen noktada bu uygulamalar tuttu ve halka mal oldu.

Osmanlı’nın bugüne göre biraz daha şatafatsız olan Mevlid Kandili, Hicrî esasa göre geleneksel olarak korunurken Kemalist zihniyetli teologlar bu kültüKutlu Doğum Haftası olarak modernize ederek Avrupaî bir duruma getirdiler.Avrupa’nın takvimi esas alınarak Noel gibi sabit bir güne denk getirilirken Noel’i geride bırakmak için bir haftaya yayıldı ve kutlamaların şatafatı artırıldı. Birbirinden fantezi müzisyenler belediyeler tarafından Cami avlularında kurulan şatafatlı platformlarda, sahnelerde arzıendam ederek genç kızların gözde âşıkları ve delikanlıların idolü olarak raks ediyor, her türlü enstrüman ile İslâmî kavramları sömürüyor ve din magazinleştirilerek kitlelerin beyinleri uyuşturuluyor.    

Bugün Kutlu Doğum Haftası olarak kabul gören törenler manzumesi, en cafcaflı konserler, en muazzam etkinlikler ile rahat bir yaşantı süren insanların santimantalizmini artırıyor ve onları seküler hayat tarzlarından birazcık metafiziğe götürerek İslâm’ın ne kadar rahat ve hoşgörülü bir din, diyaloğa açık bir kültür birikimi olduğunu kitlelere dayatıyor.

Modern çağda Kemalizm’in yetiştirdiği ulema (!) son sürat hurafeler üretmeye devam ederken buna yeni dayanaklar yapmaktan da geri kalmıyor.Peygamber sevgisi adı altında İslâm’ı cihattan arındırarak salt diyalog, hoşgörü ve tasavvufî hayat tarzı kabilinden Müslümanları bazı ibadetlerden geri bırakmaya çabalayanların temel amacı aslında Kemalizm ile örtüşüyor.

Nasıl ki Kemalizm dini kontrol altında tutarak vicdanlara mahsus hâle getirmek için çabalamış ve büyük oranda başarılı olmuşsa yeni Kemalist stratejistler, teologlar ve yerli müsteşrikler de İslâm’ı daha da ehlileştirip cihat kavramını sadece gündelik ibadete indirgeyerek işgalci Batı ile barış içinde, anti-İslâmcılarla bir arada yaşamayı temel ilke hâline getirme gayreti içindedirler.

Evet, bugün gelinen noktada İslâm’ın asıl hedefi unutturularak Hristiyanlığa benzer bir İslâm için yoğun çaba sarf edilmektedir. Bunun için de hadisleri toptan yok sayan Rafızîler bile Peygamberimizin merhametle, hoşgörü ile ilgili hadislerini cımbızla çekerek istismar etmekte ve dini kendi seküler emelleri için alet gibi kullanmakta bir beis görmemektedirler. 

 

Mustafa Durdu

 

17 Nisan 2013  

mustafadurdu@yahoo.com

http://www.habervaktim.com/yazar/58764/kutlu-dogum-haftasi-hurafedir.html

www.islamiyontem.net

Paylaş :
WhatsApp