GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE FİKRİ SAVRULMALARIN ANA NEDENİ

İSLAMİ DÜŞÜNME YÖNTEMİNDEN SAPMAKTIR

 

  Öncelikle belirtelim ki, İslâm farazi bir din değildir. İslam hayatta ikame edilmesi için / dosdoğru ve tam olarak uygulanması için her hususta olduğu gibi düşünceye de bir yöntem getirmiştir. Zira yöntem/ minhac / metot, hedefe götüren değişmeyen sabit esaslara ve yola denir. Düşüncede de bir yöntem olmamış olsaydı ya da o yöntemi belirlemek insanlara terk edilmiş olsaydı zihniyette istikrar oluşmazdı Müslümanlar İslâm adına yola çıkıp çok farklı ve çelişkili düşüncelere, değerlendirmelere ulaşırdı. Ölçü ve tartılarda yani değerlendirmelerde istikrarsızlık, karışıklık, fikri kaos ve adaletsizlik yaygınlaşırdı. Ne yazık ki sadece günümüzde değil geçmişte de Müslümanlarda müşahade edilen bu durumdur.

  Nitekim Resulullah’ın (Sallallahu Aleyhi Vesellem) irtihalinden hemen sonra, Kur’an ve Sünneti Nebi ellerinde olduğu halde, Müslümanlar arasında olmaması gereken kanlı ihtilaflar, öncelikle bazı kişiler ve grupların

[.....]
DEVAMINI OKU

REDDİYE SERİSİ

ÜCRETSİZ PDF KİTAP OKUMA VE İNDİRME

Okuyuculardan, aşağıdaki kitaplardan okuduklarında gördükleri fikri, hükmi yanlışları, eksikleri ayrıca delilleri ile birlikte eleştirilerini kilickaya@islamiyontem.net E-Mail adresine göndermelerini rica ederiz.

Yazarın bilgisi ve izni olmaksızın Kitaplara ilave ve çıkartma yada değişiklik yapılmasının kul hakkına tecavüz olduğuna, dünyevi ve uhrevi sorumluluğunun olduğuna dikkat çekmek isteriz.

CİHADI TERÖR TERÖRÜ DE CİHAD OLARAK GÖSTERME GAYRETLERİNE VE SÖYLEMLERİNE REDDİYE

"DEMOKRASİ İSLAM İLE BAĞDAŞIR" SÖYLEMİNE REDDİYE

ÇAĞDAŞ TAĞUTLARIN İSLAM GERÇEĞİNİ SAPTIRMA ÇABALARINA REDDİYE

"SEMBOLİK HİLAFET" PROJELERİNE VE SAHTE MEHDİLİK - NEBİLİK - RESULLÜK İDDİALARINA REDDİYE

LAİKLİĞE VE LAİK ANAYASALARA REDDİYE

KADINI EVİNDEN UZAKLAŞTIRMAYA YÖNELİK ŞEYTANİ PROJELERE REDDİYE

"DİNLER ARASI DİYALOG VE HOŞGÖRÜ" "ILIMLI İSLAM" SÖYLEMLERİNE REDDİYE

"İSLAM'DA REFORM VE GÜNCELLEME" SÖYLEMLERİNE REDDİYE

"KUR'AN İSLAM'I" SLOGANI ALTINDA MODERNİST YAKLAŞIMLA KUR'AN TAHRİFÂTINA REDDİYE

GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE FİKRİ SAVRULMALARIN ANA NEDENİ İSLAMİ DÜŞÜNME YÖNTEMİNDEN SAPMAKTIR

Devamını Oku

İSLÂMÎ AÇIDAN ÖZELLEŞTİRMEYE BAKIŞ

Devamını Oku

Anayasa İmanı Bir Meseledir

Devamını Oku

SÖYLEŞİ

Devamını Oku
Afetlere, ‘Tevekkül’ ve ‘Tedbir’ Ekseninde İslâmî Bakış

Devamını Oku

İslâm Devletini Ütopya Olarak Görmek

Devamını Oku

Modern-Bilim ve Manipülasyon

Devamını Oku

Sünnet’in İnkârı, Târihselcilik ve Deizm

Devamını Oku
BİR BABANIN KIZINA NASİHATI

Devamını Oku

KADININ ASIL SORUMLULUK ALANI EVİDİR BAZI İTİRAZ VE İSTİFHAMLARA CEVAPLAR

Devamını Oku